ODG is een zorgboerderij waar mensen met een beperking en time-out studenten een zinvolle tijdbesteding vinden.

Naargelang interesse en mogelijkheden kunnen onze zorgvragers zich zinvol/waardevol maken in de ‘Groenselhof’ , in de preiteelt , in de hoevewinkel of bij de diertjes. Voor veel zorgvragers is ‘bezigheid bij de zorgboer’ een weldoende therapie.

Zorgboer en zorgvrager worden hierbij professioneel ondersteund door Steunpunt Groene Zorg vzw. http://www.groenezorg.be/NL/OverSteunpuntGroeneZorg/Missie