Veel van onze dieren zijn geadopteerd, zijn tam, hebben naam en verhaal.

Op de zorgboerderij werkt de omgang met dieren therapeutisch.

Als zoon van een hop- varkens en melkveeboer weet Luc hoe dieren denken en reageren.

Van kindsbeen af speelde Sonja met haar dieren, alle speelgoed bleef in de hoek liggen.

Zij voelt dieren aan en weet hier mee te communiceren ‘want dieren zijn precies als mensen. Met dezelfde mensenwensen en dezelfde mensenstreken’