Prei is onze hoofdteelt , de afzet hiervan is in hoofdzaak via de veiling Belorta.

We telen prei op een duurzame manier volgens het Global Gap lastenboek (Good Agricultural Practice).

Dit impliceert dat we ziekteresistente preirassen kiezen, gewasbehandeling toepassen volgens advies van PCG (provinciaal centrum groententeelt ), de ecologische voetafdruk zoveel mogelijk beperken en een traceerbaar eindproduct aanbieden. Het preiwaswater wordt gefilterd in een watercirculatiebekken en herbruikt.

De preiresten worden terug op het land gevoerd (kringloop/circulaire landbouw) .

Geschoonde prei wordt zo vlug mogelijk in de koelcel gebracht  in afwachting van het transport naar de veiling. In een familiale en collegiale sfeer helpen wijkwerkers, seizoenarbeiders en zorgvragers bij het planten en schonen van de prei.