Ons Dagelijks Groen

Preiteelt is onze hoofdteelt, dagelijks zijn we hier met bezig, we zaaien, planten, oogsten, schonen .
Land- en tuinbouw, flora en fauna is onze dagdagelijkse beleving. Ons Dagelijks Groen staat voor beiden symbolisch .

Ons Dagelijks Groen, is een innovatief preibedrijf dat door de jaren heen gekozen heeft voor verbreding in plaats van schaalvergroting. Leidmotief zijn het duurzaam, sociaal en landbouw educatief aspect.

  • ODG is een zorgboerderij , mensen met een beperking en time-out studenten vinden een zinvolle tijdbesteding op het preibedrijf, bij de neerhofdieren of in de groenselhof . Sociaal
  • ODG verkoopt via korte keten en brengt de consument dichter bij de producent . Duurzaam
  • ODG ontvangt klassen, verzorgt (verjaardag)workshops, bedrijfsbezoeken, seminaries, teambuilding, ... in een actief land- en tuinbouwgebeuren. Landbouweducatief

1991
Het begin
Luc wordt groententeler in bijberoep.

1997
Een stapje groter
Luc wordt preiteler in hoofdberoep.

2012
ODG wordt geboren
Sonja start als meewerkende echtgenote ‘Ons Dagelijks Groen’ op.

De boer en de boerin

Luc De Neef

Zoals mijn vader ben ik een boer in hart en nieren. Ik ben industrieel ingenieur landbouw/optie tuinbouw. Boeren is mijn passie en die deel ik graag met klein en groot.

Sonja Moens

Ik ben binnenhuisarchitecte , arbeidsanaliste en heb een lerarenopleiding achter de rug. Ik ben een bezige bij die zot is van tuinieren, gezonde voeding, dieren en knutselen. Deze passies deel ik graag met klein en groot.