ODG is aangesloten bij het netwerk Beleef de Boerderij en Plattelandsklassen, op regelmatige basis volgen wij hier vorming. Oost-Vlaamse scholen genieten bij een boerderijbezoek een tegemoetkoming van €50/klas. Info: www.oost-vlaanderen.be/landbouweduchttps://oost-vlaanderen.be/leren/activiteiten-voorklassen/een-boerderij-of-serre-bezoeken/subsidie-voor-scholen-die-een-bezoek-brengen-aan-een-actief-land.htmlatie (subsidie landbouw- en plattelandseducatie).

Bij ODG valt heel wat te leren en te beleven voor kleuter-, basis-, secundair, hoger onderwijs .

Dankzij onze ervaring in het onderwijs kunnen wij met plezier uw klasthema behandelen.

Vanuit onze ervaring als zorgboerderij bieden wij ook aangepaste arrangementen aan voor BSO  en zorginstellingen.

Onze accommodatie trotseert alle seizoenen en leent zich voor diverse activiteiten gaande van een klasbezoek, studiereis, schoolreis, sportdag, bezinningsdag …  en onze diertjes verwelkomen u graag.

Op vraag mailen wij u onze school-arrangementen door.