Vrijdag, 21 februari 2014 – Redactie Landbouwleven

In het Aalsterse Meldert pleitte KVLV Agro voor een menselijke kijk op landbouw. De organisatie hield een pleidooi voor sociale verduurzaming.

Het bedrijf ‘Ons Dagelijks Groen’ van Luc en Sonja De Neef-Moens in Meldert vormde niet toevallig de plek van presentatie. Luc en Sonja zijn preitelers, maar enkele jaren geleden trokken ze resoluut de kaart van de verbreding. “Het steeds groeien in volume is ons inziens maar voor een beperkt aantal bedrijven weggelegd”, legden ze uit. “Wij wilden wat we doen ook heelgraag doen.”

En dat werd dus met volle kracht voor verbreding gaan. Die bestaat op het bedrijf bestaat uit drie pijlers. Op het preibedrijf bieden ze langdurig werklozen de mogelijkheid om terug op de werkvloer actief bezig te zijn. Daarnaast wordt er op het bedrijf ook aan Groene Zorg gedaan, waarbij enkele mensen met een beperking mee op het bedrijf helpen.

Een tweede pijler vormt de automatenwinkel waar zij hun producten en die van enkele collega’s verkopen. Opmerkelijk is het innovatieve karakter dat ze hier aan gaven. Sonja ontwikkelde samen met enkele andere bedrijven zo’n tien innovatieve producten op basis van preigroen. Preigroen bevat heel wat anti-oxidanten. Ontwikkelde producten zijn onder andere preikaas, preibrood, preilikeur, platte kaas met prei en dressing…wel zo’n tien producten. Al deze producten zijn nog geen anderhalf jaar uit, maar vinden wel een steeds groeiende aftrek in de winkel. “Mensen die hier komen worden fans in plaats klanten”, getuigt Sonja.

De derde pijler vormt het geheel van plattelandsklassen, workshops, teambuildingactiviteiten, familiefeesten… die het bedrijf organiseert en waar ze haar accommodatie voor open stelt. “Eigenlijk doen we hetzelfde wat boeren 100 jaren geleden ook al deden. Producten aan huis verkopen, een plek bieden aan zij die het wat moeilijker hebben en het opleiden van jonge mensen.”

KVLV Agra ziet in bedrijven zoals dat van Luc en Sonja een voorbeeld van hoe sociale verduurzaming zich kan manifesteren in de praktijk, al moet ieder bedrijf zijn eigen koers uitstippelen. “Wij zien duurzaamheid niet als iets definitiefs, maar als een continu proces”, aldus Ann Detelder van KVLV. KVLV wil naast economische en ecologische duurzaamheid ook de aandacht vestigen op sociaal verduurzamen. “Dit sociale aspect is vaak het vergeten zusje. Maar het is waar KVLV Agra sterk in is.” KVLV groepeert zowel consumenten als producenten van land- en tuinbouwbouwproducten. Het wil die unieke positie gebruiken om de twee te laten samenwerken.

Ook kondigde KVLV Agra haar zomeractie van 25 en 26 augustus eerstkomende aan, waarbij een aantal KVLV-vrouwen zullen fietsen van Limburg naar West-Vlaanderen. Hiermee willen ze KVLV Agra bekendheid geven voor de taken van vorming en belangenverdediging die ze op zich neemt. “Maar ook willen we tonen dat KVLV tevens een sociaal vangnet voor haar leden is. Alle bedrijven zijn bij ons welkom: groot en klein, hooggespecialiseerd of niet, met goede en moeilijkere cijfers”, zo klinkt het. Met de fietsactie worden er ook middelen ingezameld ten voordele van Boeren op een Kruispunt, waar KVLV steunende partner is.